Granberg

Granberg

Oppvokst på landsbygda i Norge og med verden som markedsplass. Det er historien om Granberg i én setning. For oss betyr det dype røtter, vilje og vidsyn. Det betyr å lytte, lære og levere. Vi leverer hansker for flittige hender verden over.

Våre varemerker dekker et svært bredt spekter. Vi leverer hansker til blant annet mekanisk industri, offshore, bygg- og anlegg, fiskeri- og foredlingsvirksomhet og helseinstitusjoner. Vi utvikler kontinuerlig våre produkter, for å være best mulig tilpasset etterspørselen i markedet og til de endrede krav våre kunder stiller. Granberg AS ble i 2015 hedret med reddot design award.

Granberg AS tar ansvar. Slik vi ser det, er miljøarbeid og etisk handel viktig for vår hverdag og avgjørende for vår morgendag. Sammen med våre partnere jobber vi kontinuerlig for å nå nye miljømål. Miljø og etisk handel er en naturlig del av vår bedriftskultur.